مكالمه عربي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 20 اسفند 1390 ساعت 04:18

 

مکالمه عربي!

توي يکي از عمليات ‌ها عراقي ‌ها بدجوري مقاومت مي ‌کردند، تا بالاخره ساعت 7 صبح يکيشون رو اسير گرفتند. يکي از رزمنده ‌ها که ديشب تا صبح مشغول درگيري بود فورا خودش رو به عراقي اسير شده رساند و براي اين ‌که متوجه شود اين عراقي هماني است که ديشب مقاومت مي کرد، رو به عراقي کرد و پرسيد: «أنت ليلاَ تاخ تاخ؟» عراقي هم فوري گفت: «والله لا تاخ تاخ.» يعني به خدا من تيراندازي نکردم.